forbot

Reciklingovaya kompaniya

PREMIUM_BUSINESS
+375 (29) 726-21-08
  • PREMIUM_BUSINESS
  • Reciklingovaya kompaniya
Quầy trưng bày
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Máy ép túi
Máy ép túi
Máy nghiền polyme
Máy nghiền polyme
Đá kết tụ để chế biến polymer
Đá kết tụ để chế biến polymer
Siêu âm phòng tắm
Siêu âm phòng tắm
 Trang thiết bị sản xuất
 Trang thiết bị sản xuất
Khuôn ép dùng cho đúc phun
Khuôn ép dùng cho đúc phun
Máy ép theo khuôn mẫu
Máy ép theo khuôn mẫu
Dây chuyền công nghệ
Dây chuyền công nghệ
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Máy ép túi
Máy ép túi
Máy nghiền polyme
Máy nghiền polyme
Đá kết tụ để chế biến polymer
Đá kết tụ để chế biến polymer
Siêu âm phòng tắm
Siêu âm phòng tắm
 Trang thiết bị sản xuất
 Trang thiết bị sản xuất
Khuôn ép dùng cho đúc phun
Khuôn ép dùng cho đúc phun
Máy ép theo khuôn mẫu
Máy ép theo khuôn mẫu
Dây chuyền công nghệ
Dây chuyền công nghệ
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Máy ép túi
Đang có sẵn
Nhóm: Máy ép túi
Máy nghiền polyme
Đang có sẵn
Nhóm: Máy nghiền polyme
Đá kết tụ để chế biến polymer
Đang có sẵn
Nhóm: Đá kết tụ để chế biến polymer
Siêu âm phòng tắm
Đang có sẵn
Nhóm: Siêu âm phòng tắm
 Trang thiết bị sản xuất
Đang có sẵn
Nhóm:  Trang thiết bị sản xuất
Khuôn ép dùng cho đúc phun
Đang có sẵn
Nhóm: Khuôn ép dùng cho đúc phun
Máy ép theo khuôn mẫu
Đang có sẵn
Nhóm: Máy ép theo khuôn mẫu
Dây chuyền công nghệ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền công nghệ

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Reciklingovaya kompaniya. Tất cả thông tin về Reciklingovaya kompaniya tại Brest (Belarus).