forbot
Reciklingovaya kompaniya
PREMIUM_BUSINESS
+375 (29) 726-21-08
  • PREMIUM_BUSINESS
  • Reciklingovaya kompaniya
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Dây chuyền phân loại chất thải
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền phân loại chất thải
Máy ép túi
Đang có sẵn
Nhóm: Máy ép túi
Máy nghiền polyme
Đang có sẵn
Nhóm: Máy nghiền polyme
Đá kết tụ để chế biến polymer
Đang có sẵn
Nhóm: Đá kết tụ để chế biến polymer
Siêu âm phòng tắm
Đang có sẵn
22.93 BYN
Nhóm: Siêu âm phòng tắm
 Trang thiết bị sản xuất
Đang có sẵn
Nhóm:  Trang thiết bị sản xuất
Khuôn ép dùng cho đúc phun
Đang có sẵn
10800 BYN
Nhóm: Khuôn ép dùng cho đúc phun
Máy ép theo khuôn mẫu
Đang có sẵn
10500 BYN
Nhóm: Máy ép theo khuôn mẫu
Dây chuyền công nghệ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây chuyền công nghệ
Quầy trưng bày
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
111500.00 BYN
Máy liên hợp thu hoạch củ cải đường
Máy liên hợp thu hoạch củ cải đường
210000.00 BYN
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
30500.00 BYN
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
50500.00 BYN
 Phụ tùng cho máy kéo
 Phụ tùng cho máy kéo
150.00 BYN
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
2700.00 BYN
Máy, công cụ có tay lái
Máy, công cụ có tay lái
12500.00 BYN
Máy, công cụ có tay lái
Máy, công cụ có tay lái
15000.00 BYN
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
40000.00 BYN
Máy tách và xếp rau củ
Máy tách và xếp rau củ
11000.00 BYN
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
5250.00 BYN
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
11000.00 BYN
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch củ cải đường
Máy liên hợp thu hoạch củ cải đường
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
Máy liên hợp thu hoạch khoai tây
 Phụ tùng cho máy kéo
 Phụ tùng cho máy kéo
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
Máy, công cụ có tay lái
Máy, công cụ có tay lái
Máy, công cụ có tay lái
Máy, công cụ có tay lái
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
Máy tách và xếp rau củ
Máy tách và xếp rau củ
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp
Máy móc nông nghiệp

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Reciklingovaya kompaniya. Tất cả thông tin về Reciklingovaya kompaniya tại Brest (Belarus).