forbot
BYN
제품 그룹 : Reciklingovaya kompaniya : ALL.BIZ: 벨라루스
Premium Business
Reviews: 0
Reciklingovaya kompaniya
+375 (29) 726-21-08
  • Premium Business
  • Reciklingovaya kompaniya
  • 제품 그룹

설명

제품 그룹 Reciklingovaya kompaniya, 벨라루스, 집괴암, 분쇄기, 플라스틱 분쇄기, 고분자 재료 처리용 장비, 기술 장비, 고분자 폐기물, 낟알로 만드는 기계, 초음파 욕조, 집괴암, 보조 고분자 원료, 폴리머 과립, 플라스틱 분쇄기, 폐기물 폴리머