forbot

Reciklingovaya kompaniya

PREMIUM_BUSINESS
+375 (29) 726-21-08
  • PREMIUM_BUSINESS
  • Reciklingovaya kompaniya
Витрина
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Преси пакетиращи
Преси пакетиращи
Трошачки за полимери
Трошачки за полимери
Агломератор за преработване на полимери
Агломератор за преработване на полимери
Почистване с ултразвук
Почистване с ултразвук
Производствено оборудване
Производствено оборудване
Прес-форми за леене под налягане
Прес-форми за леене под налягане
Прес-форми
Прес-форми
Линии технологични
Линии технологични
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
Преси пакетиращи
Преси пакетиращи
Трошачки за полимери
Трошачки за полимери
Агломератор за преработване на полимери
Агломератор за преработване на полимери
Почистване с ултразвук
Почистване с ултразвук
Производствено оборудване
Производствено оборудване
Прес-форми за леене под налягане
Прес-форми за леене под налягане
Прес-форми
Прес-форми
Линии технологични
Линии технологични
СТОКИ И УСЛУГИ
Линии за сортиране на смет
В наличие
Група: Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
В наличие
Група: Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
В наличие
Група: Линии за сортиране на смет
Линии за сортиране на смет
В наличие
Група: Линии за сортиране на смет
Преси пакетиращи
В наличие
Група: Преси пакетиращи
Трошачки за полимери
В наличие
Група: Трошачки за полимери
Агломератор за преработване на полимери
В наличие
Група: Агломератор за преработване на полимери
Почистване с ултразвук
В наличие
Група: Почистване с ултразвук
Производствено оборудване
В наличие
Група: Производствено оборудване
Прес-форми за леене под налягане
В наличие
Група: Прес-форми за леене под налягане
Прес-форми
В наличие
Група: прес-форми
Линии технологични
В наличие
Група: Линии технологични

Описание

Пълен асортимент на стоки и услуги на компания Reciklingovaya kompaniya. Всичка информация за Reciklingovaya kompaniya в Brest (Беларус).